"Центар за ортотика и протетика - СЛАВЕЈ" А.Д. - Скопје


          "Центарот за ортотика и протетика - Славеј" бележи континуиран развој од 1950 година. Во текот на сите овие години, успешно ги опслужува своите корисници со врвни квалитетни производи изработени по најсовремени технологии, овозможувајќи им нормално функционирање и живеење.

     Професионалните и високомотивирани кадри ги воочуваат, а воедно и решаваат сите проблеми со кои секојдневно се соочуваат корисниците на нашите производи.

        Главната цел на нашата компанија е, со помош на големиот дијапазон на помагала кои ги нуди да ги оспособи телесно инвалидизираните лица комплетно да се вклучат во општеството. Бидејќи секој телесен инвалидитет може да биде различен кај секоја индивидуа, Центарот за ортотика и протетика - Славеј, нуди помагала кои се во согласност со индивидуалните потреби на своите корисници.

         Квалитетот и стандардите, кои Славеј не ги изоставува во ниту еден сегмент од работењето, му овозможуваат понатамошно успешно работење како лидер во областа на ортотиката и протетиката во Р. Македонија и пошироко.


ISO и CE сертификати

       Сите наши производи имаат ISO 9001 и CE сертификати од овластени интернационални организации. Со целосно право на лидер компанија во полето на ортотиката и протетиката во Република Македонија, стоиме зад нашите производи кои се и ќе бидат единственото вистинско решение за оваа област - СЛАВЕЈОддели и служби


          Оддел за апликација:

Тоа е оддел задолжен за работа со пациенти,закажување,земање мерки, проби и предавање на помагалата,                            консултации со лекари и терапеути.

          Оддел за протетика и ортотика:

Задолжен за изработка на гипсани отисоци, ламинација, обликување на термопластични материјали, изработка и завршување на помагалата.

          Оддел за ортопедски чевли и влошки:

Изработува чевли за сите видови деформации на стопало, како и растеретни и корективни влошки. 

          Заеднички служби: 

     - Сметководство       
     - Комерција      
     - Општи служби