- Делливи одмаралишта;

- 610 mm пневматски задни тркала;

- 200 mm полни предни тркала;

- Седиште 40 cm и 46 cm;

- Тежина: 26, 5 kg;

- Потпирач за глава.


Медицински индикации:

- Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);

- G20 паркинсонова болест;

- Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37);

- Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);

- Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);

- G80.0  инфантилна спастична церебрална парализа;

- G80.2 инфантилна хемипареза – плегија;

- G80.3 дискинетична церебрална парализа;

- G80.9 инфантилна церебрална парализа, неозначена;

- G81.9 хемиплегија (не инфантилна) стара неозначена или од било што;

- Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);

- Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8);

- Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини (Т95.3 и Т95.9);  

- Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);

- Секвели од полиомиелит B91;

- Z89.5 стекнат недостиг на нога до подколено и колено;

- Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено;

- Z89.7 стекнат недостиг на двете нозе на било кое ниво освен само прсти.


- Делливи одмаралишта;

- 610 mm пневматски задни тркала;

- 200 mm полни предни тркала;

- Седиште 40 cm и 46 cm;

- Тежина: Ултра лесна 16 kg.


Медицински индикации:

- Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);

- Екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26);

- Други дегенеративни болести на нервниот систем (G30-G32);

- Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем  (G35-G37);

- Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);

- Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);

- Хемиплегија G81 (G81.0-G81.9);

- Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);

- Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8);

- Стекнат недостиг на долен екстремитет Z89 (Z89.5-Z89.8);

- Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога Z96.6;

- Секвели од повреди на долен екстремитет (T93.2; T93.6;T93.9);

- Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини (Т95.3 и Т95.9);

- Воспалителни полиартропатии (M05 ; M06; M07; M08 ; M10);

- Полиартроза неозначено M15.9;

- Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);

- Секвели од полиомиелит B91.


- Делливи одмаралишта;

- 610 mm пневматски брзо демонтажни задни тркала;

- Прилагодлива висина на седиштето;

- Подеслив заден наслон;

- Седиште 40 cm и 46 cm;

- Teжина: Ултра лесна 13,3 kg.


Медицински индикации:

- Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);

- Екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26);

- Други дегенеративни болести на нервниот систем (G30-G32);

- Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37);

- Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);

- Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);

- Хемиплегија G81(G81.0-G81.9);

- Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);

- Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8);

- Стекнат недостиг на долен екстремитет Z89  (Z89.5-Z89.8);

- Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога Z96.6;

- Секвели од повреди на долен екстремитет (T93.2; T93.6;T93.9);

- Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини (Т95.3 и Т95.9);

- Воспалителни полиартропатии (M05 ; M06; M07; M08 ; M10);

- Полиартроза неозначено M15.9;

- Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);

- Секвели од полиомиелит B91.


- Прилагодлив заден наслон;

- 660 mm пневматски задни тркала;

- Прилагодлив агол на задните тркала                   (30, 60, 90, 120);

- Седиште 38 cm и 40 cm.


Медицински индикации:

- Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);

- Екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26);

- Други дегенеративни болести на нервниот систем (G30-G32);

- Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37);

- Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);

- Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);

- Хемиплегија G81(G81.0-G81.9);

- Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);

- Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8);

- Стекнат недостиг на долен екстремитет Z89  (Z89.5-Z89.8);

- Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога Z96.6;

- Секвели од повреди на долен екстремитет (T93.2; T93.6;T93.9);

- Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини (Т95.3 и Т95.9);

- Воспалителни полиартропатии (M05 ; M06; M07; M08 ; M10);

- Полиартроза неозначено M15.9;

- Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);

- Секвели од полиомиелит B91.


- Прилагодлив агол на задни тркала: 4 различни позиции;

- 66 mm пневматски задни тркала;

- 200 mm полни предни тркала;

- Седиште 41 cm, 43cm и 44 cm;

- Тежина 12 kg.

 

Медицински индикации:

- Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);

- Екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26);

- Други дегенеративни болести на нервниот систем (G30-G32);

- Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37);

- Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);

- Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);

- Хемиплегија G81(G81.0-G81.9);

- Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);

- Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8);

- Стекнат недостиг на долен екстремитет Z89  (Z89.5-Z89.8); 

- Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога Z96.6;

- Секвели од повреди на долен екстремитет (T93.2; T93.6;T93.9);

- Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини (Т95.3 и Т95.9);

- Воспалителни полиартропатии (M05 ; M06; M07; M08 ; M10);

- Полиартроза неозначено M15.9;

- Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);

Секвели од полиомиелит B91.


- Делливи одмаралишта;

- Можност за користење и како тоалетна и за туширање;

- Можност за користење над WC школка;

- Тежина: 14 kg.


Медицински индикации:

- Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);

- Екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26);

- Други дегенеративни болести на нервниот систем (G30-G32);

- Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37);

- Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);

- Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);

- Хемиплегија G81(G81.0-G81.9);

- Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);

- Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8);

- Стекнат недостиг на долен екстремитет Z89  (Z89.5-Z89.8); 

- Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога Z96.6;

- Секвели од повреди на долен екстремитет (T93.2; T93.6;T93.9);

- Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини (Т95.3 и Т95.9);

- Воспалителни полиартропатии (M05 ; M06; M07; M08 ; M10);

- Полиартроза неозначено M15.9;

- Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);

Секвели од полиомиелит B91.


- Делливи одмаралишта;

- 510 mm пневматски задни тркала;

- 127 mm полни предни тркала;

- Седиште 30 cm, 33 cm и 36cm;

- Транспортабилна;

- Тежина: 14,7 kg.

Медицински индикации:  

- Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);

- Дистонија G24;

- Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37);

- Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);

- Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);

- Хемиплегија G81 (G81.0-G81.9);

- Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);

- Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8);

- Стекнат недостиг на долен екстремитет Z89 ( Z89.5-Z89.8);

- Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога Z96.6;

- Секвели од повреди на долен екстремитет (T93.2; T93.6;T93.9);

- Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини (Т95.3 и Т95.9);

- Јувенилен артрит M08 ;

- Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);

- Секвели од полиомиелит B91;

- Редукциски дефекти на долен екстремитет Q72.

Индикационо подрачје  - дете со низок степен на активност или неможност за самостојно управување со инвалидска количка - тогаш се препишува количка стандард - (тетраплегија, триплегија, параплегија, хемиплегија/ тетрапареза, трипареза, парапареза, хемипареза од тежок степен па нема можност за движење без употреба на инвалидска количка. Ампутација на обете нозе под колена ( кога протезата е медицински контраиндицирана), ампутација на една нога - ако поради клиничкиот статус не е можна примена на протеза. Тешки дегенеративни или деструктивни процеси, посттрауматски деформитети или вродени болести на долните екстремитети кога нема можност за движење со употреба на штаки или одалка.- Делливи одмаралишта;

- Потпирач за глава;

- Абдукционен клин;

- Помошна масичка;

- Граден и пелвичен појас;

- Седиште по мерка на пациентот.


Медицински индикации:  

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа.- Делливи одмаралишта;

- Потпирач за глава;

- Рачни кочници;

- Сигурноснен појас;

- Транспортабилна;

- Седиште 33 cm и 36 cm;

- Носивост: 20 kg;

- Тежина: 8,2 kg.


Медицински индикации:

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа.- Прилагодлив потпирач за глава;

- Удобно и демонтажно седиште и заден наслон;

- Абдукционен клин;

- Делливи и прилагодливи одмаралишта;

-Прилагодлив заден наслон во распон од 260;

- Наклонување (тилт) во распон од 210;

- Граден и стомачен појас;

- Седиште 30 cm, 36 cm, 40 cm, 46 cm;

- Транспортабилна;

- Тежина: 17 kg.


Медицински индикации:  

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа.- Делливи одмаралишта;

- Преклопив заден наслон;

- Транспортабилна;

- Квачило;

- Седиште 46 cm;

- Носивост max 120 kg;

- Тежина: 61 kg;

 -Max брзина 7 кm/h.


Медицински индикации:

- Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);

- Екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26);

- Други дегенеративни болести на нервниот систем (G30-G32);

- Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем  (G35-G37);

- Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);

- Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);

- Хемиплегија G81 (G81.0-G81.9);

- Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);

- Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8);

- Стекнат недостиг на долен екстремитет Z89 (Z89.5-Z89.8);

- Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога Z96.6;

- Секвели од повреди на долен екстремитет (T93.2; T93.6;T93.9);

- Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини (Т95.3 и Т95.9);

- Воспалителни полиартропатии (M05 ; M06; M07; M08 ; M10);

- Полиартроза неозначено M15.9;

- Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);

- Секвели од полиомиелит B91.

Индикационо подрачје - кај лица со највисок степен на онеспособеност на локомоторниот систем, кога поради парализа или деформитет на екстремитетите не можат активно да движат количка на рачен погон, но со движење на прстите или главата можат да управуваат со електромоторна количка.


- Автоматски механизам за вертикализација

- Прицврстувачи за нозе

- Сигурносен појас

- Седиште 40 cm и 46 cm

- Тежина: 91,5 kg

- Max брзина 8,5 km/h.


Медицински индикации:

- Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);

- Екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26);

- Други дегенеративни болести на нервниот систем (G30-G32);

- Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем  (G35-G37);

- Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);

- Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);

- Хемиплегија G81 (G81.0-G81.9);

- Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);

- Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8);

- Стекнат недостиг на долен екстремитет Z89 (Z89.5-Z89.8);

- Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога Z96.6;

- Секвели од повреди на долен екстремитет (T93.2; T93.6;T93.9);

- Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини (Т95.3 и Т95.9);

- Воспалителни полиартропатии (M05 ; M06; M07; M08 ; M10);

- Полиартроза неозначено M15.9;

- Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);

- Секвели од полиомиелит B91.

Индикационо подрачје - кај лица со највисок степен на онеспособеност на локомоторниот систем, кога поради парализа или деформитет на екстремитетите не можат активно да движат количка на рачен погон, но со движење на прстите или главата можат да управуваат со електромоторна количка.


Автоматски механизам за вертикализација;

- Прицврстувачи за нозете;

- Сигурносен појас;

- Седиште 40 cm и 46 cm;

- Носивост max 120 kg;

-Тежина: 43,5 kg.


Медицински индикации:

- Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);

- Екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26);

- Други дегенеративни болести на нервниот систем (G30-G32);

- Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем  (G35-G37);

- Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);

- Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);

- Хемиплегија G81 (G81.0-G81.9);

- Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);

- Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8);

- Стекнат недостиг на долен екстремитет Z89 (Z89.5-Z89.8);

- Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога Z96.6;

- Секвели од повреди на долен екстремитет (T93.2; T93.6;T93.9);

- Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини (Т95.3 и Т95.9);

- Воспалителни полиартропатии (M05 ; M06; M07; M08 ; M10);

- Полиартроза неозначено M15.9;

- Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);

- Секвели од полиомиелит B91.

Индикационо подрачје - кај лица со највисок степен на онеспособеност на локомоторниот систем, кога поради парализа или деформитет на екстремитетите не можат активно да движат количка на рачен погон, но со движење на прстите или главата можат да управуваат со електромоторна количка.


- Спецификација Future (LY – EW415);

- Број на тркала – 4;

- Големина на предно тркало 4.00-5 (пневматски);

- Големина на задно тркало 4.00-5 (пневматски);

- Подигнатост 12 cm;

- Должина 152 cm;

- Ширина 72 cm;

- Мотор  450Wx24Vx1PCS;

- Кочници магнетни;

- Батерија 50АНх12Vx2PCS;

- Полнач AC115/230, DC24V,5Amp;

- Опсег на движење 40-50km (на рамен пат);

- Наклонување 12о;

- Опсег на вртење 180cm;

- Maксимална брзина на движење напред 12km/h;

- Максимална брзина на движење назад 6km/h;

- Максимална носивост 150kgs;

- Тежина без батерија 86kgs;

- Тежина на батерија 29kgs (14.5kgsx2pcs).


Медицински индикации:

- Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);

- Екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26);

- Други дегенеративни болести на нервниот систем (G30-G32);

- Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем  (G35-G37);

- Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);

- Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);

- Хемиплегија G81 (G81.0-G81.9);

- Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);

- Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8);

- Стекнат недостиг на долен екстремитет Z89 (Z89.5-Z89.8);

- Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога Z96.6;

- Секвели од повреди на долен екстремитет (T93.2; T93.6;T93.9);

- Секвели од изгореници,корозии и смрзнатини (Т95.3 и Т95.9);

- Воспалителни полиартропатии (M05 ; M06; M07; M08 ; M10);

- Полиартроза неозначено M15.9;

- Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);

- Секвели од полиомиелит B91.

Индикационо подрачје - кај лица со највисок степен на онеспособеност на локомоторниот систем, кога поради парализа или деформитет на екстремитетите не можат активно да движат количка на рачен погон, но со движење на прстите или главата можат да управуваат со електромоторна количка.
Рампите се расклопливи со димензии
   -   должина:183 cm,
   -   ширина: 73 cm ,
   -   тежина 15 кг

(димензии во склоп. положба:
   -   должина: 107 cm,
   -   ширина: 38 cm,
   -   висина :14.5 cm )
Универзалното антидекубитално перниче е составено од три слоја (полиуретан). Служи как опревентивно и тераписко перниче на декубитус. Наменето е за активни корисници на инвалидски колички. Растегливата навлака може да се пере.
Перничето служи за растоварување и е антихемороидно. Навлаката може да се пере.Перничето има дебелина околу 7 cm, тоа е пневматско перниче со комбинација на 50 келии во повеќе секции. Служи како тераписко перниче на декубитус. Наменето е за активни корисници на инвалидски колички. Бактерицидната и антифугната растеглива навлака може да се пере.
Перничето има дебелина околу 7 cm, тоа е пневматско перниче со комбинација на 72 келии во повеќе секции. Служи како тераписко перниче на декубитус. Наменето е за активни корисници на инвалидски колички. Бактерицидната и антифугната растеглива навлака може да се пере.

Перничето е од полируетан и е  универзално антидекубитално перниче со дебелина околу 10 cm. Служи како превентивно и тераписко перниче на декубитус. Наменето е за активни корисници на инвалидска количка. Растегливата навлака може да се пере.
Антидекубитален душек. Служи како превентива и терапија на декубитус. Душекот се испорачува со компресор кој служи за пумпање и одржување на состојбата.Антидекубитален душек. Служи како превентива и терапија на декубитус.