Медицински индикации:

- Феморопатерален синдром на болка;

- Хондромалација и нестабилност на пателата;

- Латерализација на патела;

- Гонартроза;

- Превенција од спортски повреди;

- Пострауматски и постоперативни интервенции.Медицински индикации:

- Пострауматска и мала постоперативна нестабилност

- Хондропатија

- Хондромалација и нестабилност на пателата;

- Нестабилност на патела.


Медицински индикации:

- Феморопатерален синдром на болка;

- Хондромалација и нестабилност на пателата;

- Латерализација на патела;

- Гонартроза;

- Превенција од спортски повреди.


Медицински индикации:

- Превенција од спортски повреди;

- Намалување на болка после пострауматска и постоперативна интервенција.


Медицински индикации:

- Зглобни отекувања при артроза и артритис;

- Тендомиопатија.


Медицински индикации:

- Хондромалација;

- Зглобни отекувања при артроза и артритис.


Медицински индикации:

- Osteo - cartilage;

- Tendonitis;

- Проблеми со колено.


Медицински индикации:

- Osteo - cartilage;

- Tendonitis;

- Проблеми со колено.


Медицински индикации:

- Болки во колено;

- Постоперативен зафат.


Медицински индикации:

- Руптури и повреди на мускул;

- Заштита на quadriceps;

- Превенција за време на физичка активност.


Медицински индикации:

- Болки во колено;

- Постоперативен зафат.


Медицински индикации:

- За терапии со топло и ладно.


Медицински индикации:

- После оперативни зафати;

- Одредени трауматски повреди.Коленски апарат за корекција на контрактури во колено (Redersman) со можност за регулација на флексија и екстензија и се користи после оперативни зафати.
Медицински индикации:

- Зглобни отекувања при артроза и артритис;

- Тендомиопатија.Медицински индикации:

- Феморопатерален синдром на болка;

- Хондромалација и нестабилност на пателата;

- Латерализација на патела;

- Гонартроза;

- Превенција од спортски повреди.Медицински индикации:

- Пострауматска и мала постоперативна нестабилност

- Хондропатија

- Хондромалација и нестабилност на пателата;

- Нестабилност на патела.Медицински индикации:

- Хондромалација;

- Зглобни отекувања при артроза и артритис.Медицински индикации:

- Хондромалација;

- Зглобни отекувања при артроза и артритис.

Коленски апарат за корекција на контрактури во колено (Redersman) со можност за регулација на флексија и екстензија и се користи после оперативни зафати.


Медицински индикации:

- После оперативни зафати;

- Одредени трауматски повреди.