Медицински индикации:

Q68.0 конгенитална деформација на стерноклеидомастоидниот мускул;                  

M50 (M50.0-M50.9) заболување на цервикален диск;                                           

M53.0 цервикокранијален синдром;

M53.1 цервикобрахиален синдром;

M53.2 рбетни нестабилности;

S13 (S13.0-S13.6) дислокации, шинување и истегнување на зглобовите и лигаментите на ниво на вратот;

S16 повреда на мускул и тетива на ниво на вратот;                                                          

T91.1 секвели од фрактури на ‘рбетот.Медицински индикации:

Q68.0 конгенитална деформација на стерноклеидомастоидниот мускул;           

M50 (M50.0-M50.9) заболување на цервикален диск;                                         

M53.0 цервикокранијален синдром;

M53.1 цервикобрахиален синдром;

M53.2 рбетни нестабилности;

S12 (S12.0-S12.9) фрактура на вратот;

S13 (S13.0-S13.6) дислокации, шинување и истегнување на зглобовите и лигаментите на ниво на вратот;

S16 повреда на мускул и тетива на ниво на вратот;                                                          

T91.1 секвели од фрактури на ׳рбетот.Медицински индикации:

Q68.0 конгенитална деформација на стерноклеидомастоидниот мускул;           

M50 (M50.0-M50.9) заболување на цервикален диск;                                         

M53.0 цервикокранијален синдром;

M53.1 цервикобрахиален синдром;

M53.2 рбетни нестабилности;

S12 (S12.0-S12.9) фрактура на вратот;

S13 (S13.0-S13.6) дислокации, шинување и истегнување на зглобовите и лигаментите на ниво на вратот;

S16 повреда на мускул и тетива на ниво на вратот;                                                           

T91.1 секвели од фрактури на ׳рбетот.


Медицински индикации:

Q68.0 конгенитална деформација на стерноклеидомастоидниот мускул;          

M50 (M50.0-M50.9) заболување на цервикален диск;                                          

M53.0 цервикокранијален синдром;

M53.1 цервикобрахиален синдром;

M53.2 рбетни нестабилности;

S12 (S12.0-S12.9) фрактура на вратот;

S13 (S13.0-S13.6) дислокации, шинување и истегнување на зглобовите и лигаментите на ниво на вратот;

S16 повреда на мускул и тетива на ниво на вратот;                                                          

T91.1 секвели од фрактури на ׳рбетот.


Медицински индикации:

M41 (M41.0- M41.9) сколиоза.Медицински индикации:

G80.0 инфантилна спастична церебрална парализа;

G80.3 дискинетична церебрална парализа;

G80.9 инфантилна церебрална парализа, неозначено;

M40 (M40.0-M40.5) кифоза и лордоза;

M41 ( M41.0- M41.9) сколиоза;

Q67.5 конгенитална деформација на ׳рбетот;

Q76.3 конгенитална сколиоза поради конгенитална коскена малформација во лекување на кифози и сколиози од различна генеза.Медицински индикации:

G80.0 инфантилна спастична церебрална парализа;

G80.3 дискинетична церебрална парализа;

G80.9 инфантилна церебрална парализа, неозначено;

M40 (M40.0-M40.5) кифоза и лордоза;

M41 (M41.0- M41.9) сколиоза;

Q67.5 конгенитална деформација на ׳рбетот;

Q76.3 конгенитална сколиоза поради конгенитална коскена малформација во лекување на кифози и сколиози од различна генеза.Медицински индикации:

G80.0 инфантилна спастична церебрална парализа;

G80.3 дискинетична церебрална парализа;

G80.9 инфантилна церебрална парализа, неозначено

M40 (M40.0-M40.5) кифоза и лордоза;

M41 (M41.0- M41.9) сколиоза;

M43.1 спондилолистеза;

M49.5 колабиран пршлен – метастатска фрактура на пршлен (C79.5+);

Q67.5 конгенитална деформација на ׳рбетот;

Q76.3 конгенитална сколиоза поради конгенитална коскена малформација;

S22.0 фрактура на торакален пршлен;

S22.1 мултипли фрактури на торакалниот ׳рбет;

S23 (S23.0-S23.5) дислокација, шинувањеи истегнување на зглобовите и лигаментите на тораксот;

S32 ( S32.0S32.8) фрактура на лумбалниот ׳рбет и карлицата;

T91.1 секвели од фрактура на ׳рбетот;

M43.1 спондилолистеза;

- во лекување на кифози и сколиози во торако лумбо сакрален дел на рбетник.


Медицински индикации:

G80.0 инфантилна спастична церебрална парализа;

G80.3 дискинетична церебрална парализа;

G80.9 инфантилна церебрална парализа, неозначено

M40 (M40.0-M40.5) кифоза и лордоза;

M41 (M41.0- M41.9) сколиоза;

M43.1 спондилолистеза;

M49.5 колабиран пршлен – метастатска фрактура на пршлен         (C79.5+);

Q67.5 конгенитална деформација на ׳рбетот;

Q76.3 конгенитална сколиоза поради конгенитална коскена малформација;

S22.0 фрактура на торакален пршлен;

S22.1 мултипли фрактури на торакалниот ׳рбет;

S23 (S23.0-S23.5) дислокација, шинувањеи истегнување на зглобовите и лигаментите на тораксот;

S32 ( S32.0S32.8) фрактура на лумбалниот ׳рбет и карлицата;

T91.1 секвели од фрактура на ׳рбетот;

M43.1 спондилолистеза;

- во лекување на кифози и сколиози во торако лумбо сакрален дел на рбетник.


Медицински индикации:

G80.0 инфантилна спастична церебрална парализа;

G80.3 дискинетична церебрална парализа;

G80.9 инфантилна церебрална парализа, неозначено;

M40 (M40.0-M40.5) кифоза и лордоза;

M41 (M41.0- M41.9) сколиоза;

Q67.5 конгенитална деформација на ׳рбетот;

Q76.3 конгенитална сколиоза поради конгенитална коскена малформација, кифоза и сколиоза од различна генеза.Медицински индикации:

M40 (M40.0-M40.2) кифоза;

- кифоза и сколиоза од различна генеза.Медицински индикации:

M40 (M40.0-M40.2) кифоза;

- кифоза и сколиоза од различна генеза.Медицински индикации:

M40 (M40.0-M40.2) кифоза;

- кифоза и сколиоза од различна генеза.Медицински индикации:

M40 (M40.0-M40.2) кифоза;

- кифоза и сколиоза од различна генеза.Медицински индикации:

M40 (M40.0-M40.2) кифоза;

P13.4 фрактура на клавикула при породување;

S42.0 фрактура на клавикула;

- кифоза од различна природа еластична.Медицински индикации:

M40 (M40.0-M40.2) кифоза;

P13.4 фрактура на клавикула при породување;

S42.0 фрактура на клавикула;

- кифоза од различна природа еластичнa.Медицински индикации:

M40 ( M40.0-M40.2) кифоза;

P13.4 фрактура на клавикула при породување;

S42.0 фрактура на клавикула;

- кифоза од различна природа еластична.Медицински индикации:

M51 (M51.0-M51.9) заболувања на интервертебракниот диск;

M47.0-M47.9 спондилоза;

M48.3-M48.5 спондилопатии;

M43.1 спондилолистеза;

M54.3 ишиалгија- не од повреда или оболен и.в. диск;

M54.4 лумбаго со ишиалгија- не од повреда или оболен и.в. диск;

M54.5 лумбаго – не поради изместување на и.в. диск;

M54.9 дорзалгија, неознечено;

T91.1  секвели од фрактура на рбет;

- кај зачестен болен синдром на лумбо сакрален ‘рбет, евидентиран кај избран лекар, спондилодеза, спондилолистеза.


Медицински индикации:

M51 (M51.0-M51.9) заболувања на интервертебракниот диск;

M47.0-M47.9 спондилоза;

M48.3-M48.5 спондилопатии;

M43.1 спондилолистеза;

M54.3 ишиалгија- не од повреда или оболен и.в. диск;

M54.4 лумбаго со ишиалгија- не од повреда или оболен и.в. диск;

M54.5 лумбаго – не поради изместување на и.в. диск;

M54.9 дорзалгија, неознечено;

T91.1  секвели од фрактура на ‘рбет;

- кај зачестен болен синдром на лумбо сакрален рбет, евидентиран кај избран лекар, спондилодеза, спондилолистеза.


Медицински индикации:

M51 (M51.0-M51.9) заболувања на интервертебракниот диск;

M47.0-M47.9 спондилоза;

M48.3-M48.5 спондилопатии;

M43.1 спондилолистеза;

M54.3 ишиалгија- не од повреда или оболен и.в. диск;

M54.4 лумбаго со ишиалгија- не од повреда или оболен и.в. диск;

M54.5 лумбаго – не поради изместување на и.в. диск;

M54.9 дорзалгија, неознечено;

T91.1  секвели од фрактура на рбет;

- кај зачестен болен синдром на лумбо сакрален ‘рбет, евидентиран кај избран лекар, спондилодеза, спондилолистеза.


Медицински индикации:

M51 (M51.0-M51.9) заболувања на интервертебракниот диск;

M47.0-M47.9 спондилоза;

M48.3-M48.5 спондилопатии;

M43.1 спондилолистеза;

M54.3 ишиалгија- не од повреда или оболен и.в. диск;

M54.4 лумбаго со ишиалгија- не од повреда или оболен и.в. диск;

M54.5 лумбаго – не поради изместување на и.в. диск;

M54.9 дорзалгија, неознечено;

T91.1  секвели од фрактура на рбет;

- кај зачестен болен синдром на лумбо сакрален рбет, евидентиран кај избран лекар, спондилодеза, спондилолистеза.


Медицински индикации:

M51 (M51.0-M51.9) заболувања на интервертебракниот диск;

M47.0-M47.9 спондилоза;

M48.3-M48.5 спондилопатии;

M43.1 спондилолистеза;

M54.3 ишиалгија- не од повреда или оболен и.в. диск;

M54.4 лумбаго со ишиалгија- не од повреда или оболен и.в. диск;

M54.5 лумбаго – не поради изместување на и.в. диск;

M54.9 дорзалгија, неознечено;

T91.1 секвели од фрактура на рбет;

- кај зачестен болен синдром на лумбо сакрален рбет, евидентиран кај избран лекар, спондилодеза, спондилолистеза.


Mедицински индикации:

M51 (M51.0-M51.9) заболувања на интервертебракниот диск;

M47.0-M47.9 спондилоза;

M48.3-M48.5 спондилопатии;

M43.1 спондилолистеза;

M54.3 ишиалгија- не од повреда или оболен и.в. диск;

M54.4 лумбаго со ишиалгија- не од повреда или оболен и.в. диск;

M54.5 лумбаго – не поради изместување на и.в. диск;

M54.9 дорзалгија, неознечено;

T91.1 секвели од фрактура на рбет;

- кај зачестен болен синдром на лумбо сакрален рбет, евидентиран кај избран лекар, спондилодеза, спондилолистеза.


Медицински индикации:

M51 (M51.0-M51.9) заболувања на интервертебракниот диск;

M47.1-M47.9 спондилоза;

M48.3-M48.5 спондилопатии;

M43.1 спондилолистеза;

M53.3 кокцигодинија;

M54.3 ишиалгија- не од повреда или оболен и.в. диск;

M54.4 лумбаго со ишиалгија- не од повреда или оболен и.в. диск;

M54.5 лумбаго – не поради изместување на и.в. диск;

M54.9 дорзалгија, неознечено;

M80.0 пост менопаузална остеопороза со патол. фрактура;

T91.1 секвели од фрактура на рбет;

- кај зачестен болен евидентиран кај избран лекар (дискус хернија, спондилолистеза).


Медицински индикации:

M51 (M51.0-M51.9) заболувања на интервертебракниот диск;

M47.1-M47.9 спондилоза;

M48.3-M48.5 спондилопатии;

M43.1 спондилолистеза;

M53.3 кокцигодинија;

M54.3 ишиалгија- не од повреда или оболен и.в. диск;

M54.4 лумбаго со ишиалгија- не од повреда или оболен и.в. диск;

M54.5 лумбаго – не поради изместување на и.в. диск;

M54.9 дорзалгија, неознечено;

M80.0 пост менопаузална остеопороза со патол. фрактура;

T91.1 секвели од фрактура на рбет;

- кај зачестен болен евидентиран кај избран лекар (дискус хернија, спондилолистеза).


Медицински индикации:

M51 (M51.0-M51.9) заболувања на интервертебракниот диск;

M47.1-M47.9 спондилоза;

M48.3-M48.5 спондилопатии;

M43.1 спондилолистеза;

M53.3 кокцигодинија;

M54.3 ишиалгија- не од повреда или оболен и.в. диск;

M54.4 лумбаго со ишиалгија- не од повреда или оболен и.в. диск;

M54.5 лумбаго – не поради изместување на и.в. диск;

M54.9 дорзалгија, неознечено;

M80.0 пост менопаузална остеопороза со патол. фрактура;

T91.1 секвели од фрактура на рбет;

- кај зачестен болен евидентиран кај избран лекар (дискус хернија, спондилолистеза).


Медицински индикации:

M53.0 цервиккранијален синдром (заден симпатичен цервикален синдром);

M53.1 цервиккранијален синдром (исклучува заболување на цервик. диск );

M54.2 цервикалгија – што не се долҗи на и.в.диск;

M54.6 болка во торакален ׳ рбет – не поради изместен и.в.диск;

Q67.5 конгенитална деформација на ׳рбетот;

Q68.0 конгенитална деформација на стерноклеидомастоидниот мускул;           

Q76.1 Kippel – Fieid синдром – цервикално сраснување;

S12 (S12.0-S12.9) фрактура на вратот;

S19 (S19.7-S19.9) неозначени повреди на вратот;

T91.1 секвели од фрактура на рбет;

- имобилизација на рбетникот, кај повреди, патолошки скршеници, спондилодеза или атлантоаксијална луксација.


Медицински индикации:

Q68.0 конгенитална деформација на стерноклеидомастоидниот мускул;                  

M50 (M50.0-M50.9) заболување на цервикален диск;                                           

M53.0 цервикокранијален синдром;

M53.1 цервикобрахиален синдром;

M53.2 рбетни нестабилности;

S12(S12.0-S12.9) фрактура на вратот;

S13 (S13.0-S13.6) дислокации, шинување и истегнување на  зглобовите и лигаментите на ниво на вратот;

S16 повреда на мускул и тетива на ниво на вратот;                                                          

T91.1 секвели од фрактури на ‘рбетот.Медицински индикации:

M53.0 цервиккранијален синдром (заден симпатичен цервикален синдром);

M53.1 цервиккранијален синдром (исклучува заболување на цервик. диск );

M54.2 цервикалгија – што не се долҗи на и.в.диск;

M54.6 болка во торакален ׳ рбет – не поради изместен и.в.диск;

Q67.5 конгенитална деформација на ׳рбетот;

Q68.0 конгенитална деформација на стерноклеидомастоидниот мускул;           

Q76.1 Kippel – Fieid синдром – цервикално сраснување;

S12 (S12.0-S12.9) фрактура на вратот;

S19 (S19.7-S19.9) неозначени повреди на вратот;

T91.1 секвели од фрактура на рбет;

- имобилизација на рбетникот, кај повреди, патолошки скршеници, спондилодеза или атлантоаксијална луксација.