Медицински индикации:

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;                               

Z89.9 стекнат недостиг на  екстремитет неозначено;                                                   

Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и).Препорачани компоненти за вградување:

1302; 1308; 1309; 1401; 1501; 1505;


Медицински индикации:

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;                                             

Z89.9 стекнат недостиг на  екстремитет неозначено;                                               

Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и).
Препорачани компоненти за вградување:

1302; 1311; 1403; 1502; 1505;


Медицински индикации:

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;                                           

Z89.9 стекнат недостиг на  екстремитет неозначено;                                                  

Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и).Препорачани компоненти за вградување:

1302; 1308; 1309; 1401; 1502;


Медицински индикации:

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;                                            

Z89.9 стекнат недостиг на  екстремитет неозначено;                                                   

Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и).Препорачани компоненти за вградување:

1306; 1310; 1402; 1502; 1504; 1505;Медицински индикации:

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;                                            

Z89.9 стекнат недостиг на  екстремитет неозначено;                                                    

Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и).Препорачани компоненти за вградување:

1303; 1307; 1310; 1402; 1502; 1503;


Медицински индикации:

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;                                              

Z89.9 стекнат недостиг на  екстремитет неозначено;                                                     

Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и).Препорачани компоненти за вградување:

1303; 1310; 1402; 1501; 1503;Медицински индикации:

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;                                             

Z89.9 стекнат недостиг на  екстремитет неозначено;                                                     

Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет (и);

Q72.1 конгенитално отсуство на натколеница и потколеница со присутно стапало.

Препорачани компоненти за вградување:

1305; 1310; 1402; 1501; 1503; 1505;


Медицински индикации:

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;

Z89.9 стекнат недостиг на  екстремитет неозначено;

Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и).


Препорачани компоненти за вградување:

1304; 1308; 1309; 1401; 1501; 1503; 1505; (1108)

1304; 1308; 1310; 1402; 1501; 1503; 1505; (1109)Медицински индикации:

М21.7 нееднаква должина на екстремитети (стекната);

Q72.1 конгенитално отсуствo на натколеница и потколеница со присутно стапало;                                                    

Q72.8 други редукциски дефекти на долен екстремитет(и).Препорачани компоненти за вградување:

1301; 1310; 1402; 1502; 1505;


Медицински индикации:

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;                                              

Z89.9 стекнат недостиг на  екстремитет неозначено;                                                    

Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитет(и).Препорачани компоненти за вградување:

1303; 1310; 1402; 1501; 1503; 1505;