Медицински индикации:

Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;

Q72.2 конгенитално отсуство на подколеница и стaпало.
Препорачани компоненти за вградување:

1306; 1309; 1401; 1504; 1505;Медицински индикации:

Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;

Q72.2 конгенитално отсуство на подколеница и стапало.
Препорачани компоненти за вградување:

1306; 1310; 1402; 1504; 1505;Медицински индикации:

Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;

Q72.2 конгенитално отсуство на подколеница и стапало.

 Препорачани компоненти за вградување:

1302; 1308; 1309; 1401; 1502;Медицински индикации:

Z89.4 стекнат недостиг на стапало и глужд;

Q72.3 конгенитално отсуство на стапало и прсти.

Препорачани компоненти за вградување:

1401; 1502;Медицински индикации:

Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;

Q72.2 конгенитално отсуство на подколеница и стапало.
Препорачани компоненти за вградување:

1310; 1402; 1502; 1503; 1504; 1505;Медицински индикации:

Z89.5 стекнат недостиг на нога до и под колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;

Q72.2 конгенитално отсуство на подколеница и стапало.
Препорачани компоненти за вградување:

1310; 1402; 1502; 1505;