Медицински индикации:

Z89.2стекнат недостиг на горен екстремитет над рачниот зглоб;                                     

Z89.3 стекнат недостиг на двата горни екстремитети;                                               

Q71.0 конгениталено комплетно отсуство на горен екстремитет(и).

Препорачани компоненти за вградување:

1702; 1703; 1803; 1804; 1901; (1601)

1702; 1703; 1801; 1804; 1901; (1602)Медицински индикации:

Z89.1 стекнат недостиг на шака и рачен зглоб;                                                        

Z89.2 стекнат недостиг на екстремитет над рачниот зглоб;                                            

Q71.2 конгенитално отсуаство и на подлактица и на шака;                                

Q71.3 конгенитало отсуство на шака и прст(и).


Препорачани компоненти за вградување:

1703; 1803; 1804; 1901; (1603)

1703; 1801; 1804; 1901; (1604)Медицински индикации:

Z89.1 стекнат недостиг на шака и рачен зглоб;                                                         

Z89.2  стекнат недостиг на екстремитет над рачниот зглоб;                                            

Q71.2 конгенитално отсуаство и на подлактица и на шака;                                   

Q71.3 Конгенитало отсуство на шака и прст(и).Препорачани компоненти за вградување:

1801; 1804; 1901; 1505;Медицински индикации:

Z89.1 стекнат недостиг на шака и рачен зглоб;                                                            

Z89.2  стекнат недостиг на екстремитет над рачниот зглоб;                                              

Q71.0 конгениталено комплетно отсуство на горен екстремитет(и);                                    

Q71.2 конгенитално отсуаство и на подлактица и на шака;                                 

Q71.3 Конгенитало отсуство на шака и прст(и).